Novinky

Športový deň

06.06.2022 15:56

Lístky na Topfest+Hody

06.06.2022 15:42

Oznamujeme Vám, že na obecnom úrade si od dnešného dňa môžete zakúpiť lístky na akciu Topfest za cenu 35 eur/kus a na akciu Hody Častkovce za cenu 10 eur/kus.

 

Deň matiek

04.05.2022 16:12

Verejná vyhláška "Návrh zmien a doplnkov č.4 územného plánu obce Častkovce"

28.04.2022 11:43

Verejná vyhláška (1).pdf (721506)

Pozemkové úpravy Častkovce

26.04.2022 10:08

Zápis do 1. triedy ZŠ

28.03.2022 07:25

Pozvánka

24.03.2022 09:58

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

15.03.2022 07:41

Zaslanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.pdf (615512)

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľného majetku Častkovce

14.03.2022 15:02

Verejná obchodná súťaž.pdf (143920)

Súťažné podmienky.pdf (434002)

Pomoc pre Ukrajinu

01.03.2022 13:19

Obec Častkovce spúšťa pomoc vojnou postihnutej Ukrajine a jej obyvateľom. Akonáhle bude treba pomôcť potravinami (trvanlivé potraviny) alebo iným materiálom (hygienické potreby, zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci) bude vyhlásená v našej obci verejná zbierka. Nakoľko veľa vecí a potravín už majú charitatívne organizácie naskladnené, je potrebné počkať na ďalšie pokyny. Preto prosíme občanov, ktorí by chceli akýmkoľvek spôsobom pomôcť, aby sa prihlásili na obecnom úrade osobne, telefonicky alebo emailom, kde budú zaradení do databázy pomoci v našej obci. 

Ďakujeme.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>