Novinky

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu "Územný plán obce Častkovce-Zmeny a doplnky č.2/2017

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu Územný plán obce Ča.pdf (311743)
smerna cast-navrh.pdf (108910)

smerna cast.pdf (121989)
ZaD2_1_sirsievztahy.pdf (23177471)
ZaD2_3_komplexny-2-Komplex.vykres-NALOZKA.pdf (521312)
ZaD2_3_komplexny-3-Komplex.vykres-PODKLAD.pdf (3930547)
ZaD2_4_doprava-4-Doprava-nalozka.pdf (232823)
ZaD2_4_doprava-4-Doprava-PODKLAD.pdf (503769)
ZaD2_5_elektro-4-Elektro-NALOZKA.pdf (162267)
ZaD2_5_elektro-5-Elektro-PODKLAD.pdf (379254)
ZaD2_6_plynofikacia-5-Plynofikacia-NALOZKA.pdf (148130)
ZaD2_6_plynofikacia-6-Plynofikacia-PODKLAD.pdf (314034)
ZaD2_7_vodovod,kanalizaci-6-Voda kanal-NALOZKA.pdf (152685)
ZaD2_7_vodovod,kanalizaci-7-Voda kanal-PODKLAD.pdf (334368)
ZaD2_8_krajina-7-Krajina-NALOZKA.pdf (227348)
ZaD2_8_krajina-8-Krajina-PODKLAD.pdf (1836488)
zavazna cast.pdf (205044)

 

Voľby VÚC 2017

Voľby VÚC 2017 konané dňa 04.11.2017 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

obec@castkovce.eu

Pomoc občanov pri odhalení páchateľa

Vážení občania, nakoľko dochádza k ničeniu obecného majetku a ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia občanov na spojovacích chodníkoch Častkovce-Podolie a Častkovce-Čachtice spôsobom, že neznáma osoba rozhŕňa kamene z priestoru medzi komunikáciou a chodníkmi na spojovací chodník, vedenie obce Vás žiada o súčinnosť pri odhalení páchateľa. Ak má niektorý z Vás vedomosť o tom, kto tento priestupok pácha, prosíme o jeho nahlásenie obecnému úradu.

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania, oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 17.marca 2017 od 11:30 do 13:30 hod. bez dodávky elektrickej energie Hradská vrátane bytoviek, nového sídliska a sídliska pri pálenici. Dňa 22. marca 2017 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude bez dodávky elektrickej energie celá obec.