Novinky

Odpis vody

 

Vážení občania,

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú, že v dňoch 4. a 5.1.2017 budú pracovníci TVK a.s. vykonávať v našej obci odpis vody. Preto Vás žiadame, aby ste im umožnili prístup k vodomerom.

ZMENA vývozu komunálneho odpadu od 1.1.2017

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 01.01.2017 dochádza k zmene vývozu komunálneho odpadu. Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční každú druhú stredu. Najbližší zber komunálneho odpadu bude túto stredu t.j. 04.01.2017.

 

Vianočný punč

Milí spoluobčania, pri príležitosti blížiaciach sa vianočných sviatkov Vás čo najsrdečnejšie pozývame na "Vianočný punč starostu obce", ktorý sa bude podávať v sobotu, 17.12.2016 o 15:00 hod. v priestoroch obecnej tržnice. Príďte si vychutnať pohodovú vianočnú atmosféru v kruhu priateľov a známych. Pripravený bude pre Vás vianočný punč, varené vínko, čaj, koláčiky, chlieb s masťou, kačacím tukom a samozrejme nebude chýbať chutný gulášik a vianočná kapustnica. Tešíme sa na Vás!

Mikuláš 2016

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame so svojimi detičkami na slávnostné privítanie Mikuláša, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2016 o 16:30 hodine v miestnom kultúrnom dome.

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a .s. oznamujem, že  z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny dňa :   27.10. 2016 , 28.10.2016,31.10.2016,03.11.2016,09.11.2016,11.11.2016

a to nasledovne  :

v čase od 08:00 do 16:00 hodiny

HLAVNÁ č.224 /ZA

 

PET fľaše -separovanie

 

Vážení občania !

Obecný úrad Vás vyzýva k separovaniu odpadu do vriec na PET fľaše kde  patria  plastové fľaše farebné a biele, ktoré
pred ich vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím, stlačením.

Nevkladajte!
PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad..

Ak pracovníci obce zistia, že sa tam nenachádzajú len PET fľaše, nebudú Vám vrecia prevzaté.

Prevádzka pošty Častkovce

Pošta Častkovce

oznamuje, že dňa 26.09.2016

t. j . v pondelok z prevádzkových príčin

otvorená  od 07,00- 11,00 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.

Odpis vody

Vážení občania,

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú, že v dňoch 20. a 21.09.2016 budú pracovníci TVK a.s. vykonávať v našej obci odpis vody. Preto Vás žiadame, aby ste im umožnili prístup k vodomerom.

Vývoz komunálneho odpadu

 Vážení občania,

dňa  15.9.2016 t. j. vo štvrtok,  sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

Vývoz sa uskutoční podľa plánovaného harmonogramu vývozu.