Novinky

Slovenská pošta -informácia

06.05.2016 10:48

Slovenská pošta oznamuje občanom podmienky

 a spôsob pre doručovanie zásielky ./viď. príloha/

doručovanie zásielok na adresu.docx (65898)

Prevádzka pošty Častkovce

08.04.2016 09:00

Pošta Častkovce oznamuje, že dňa 11.04.2016 t. j .

v pondelok z prevádzkových príčin

otvorená  od 07,00-09,30 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny

01.04.2016 08:35

Oznamujeme Vám,že  z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach

distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny dňa. 14.04. 2016

a to nasledovne  :

v čase od 08:00 do 10:00 hodiny

a to nasledovne FIKT ZSE 2  č.100,102,104,106,107/VE,109,84,85,86,87,

88,89,90,93,95,96,98

HLAVNÁ č.103

RYBNÍK č. 243,243/TS,244,245,246,249,250,251,253,254,255,

257,258,259,260,262,263,264,264/ZA,265,266,268,269,271,

272,273,274,275,277,278,279,280,281,282,284,285,286,287,

289,289/VE,290,291,292,293,294,295,297,298,299,300,301,

302,333,334,334/VE,336,336/PRI,336/VE,336/ZA,337,338,339,

340,341,342,343,346,347,348,349,351,423

v čase od 10:00 do 12:00 hodiny

a to nasledovne HLAVNÁ  č.224/ZA

v čase od 12:30 do 14:30 hodiny

a to nasledovne DRIENKA č.223,233/ZA,234,236,237,237/ZA

FIKT ZSE 2 č.318

RYBNÍK č.304,305,306,306/VE,309/VE,310,311,312,313,314,315,

316,317,318,318/TS,319,320,321,323,324,325,326,327/VE,

329/VE,332,332/VE,415

 

Zápis do 1. triedy ZŠ Častkovce

29.03.2016 14:52

Základná škola s materskou školou Častkovce pozýva rodičov a deti narodené

od 1.septembra 2009 do 31.augusta 2010, na slávnostný zápis do 1.triedy ZŠ,

ktorý sa bude konať dňa 4. apríla 2016, od 14,00 hod.

do 17,00 hod. v priestoroch základnej školy.

Priniesť so sebou rodný list dieťaťa.

 

 

Prerušenie distribúcie elektriny

14.03.2016 11:30

Oznamujeme Vám, že dňa 30.03.2016 v čase od 08:00 do 11:00 hodiny z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny.

Odstávka vody

23.02.2016 13:45

Oznamujeme Vám, že dňa 25.02.2016 v čase od 08:00 do 14:00 hodiny bude odstavená dodávka vody v našej obci.

Voľby 2016

08.12.2015 14:22

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

obec@castkovce.eu

Mikuláš

18.11.2015 15:16

Tak ako každý rok, tak i tento k nám opäť zavíta Mikuláš so svojimi pomocníkmi.

Slávnostné privítanie bude 05.12.2015 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Častkovciach.

Tešíme sa na vás!

Lekárska starostlivosť

28.10.2015 00:00

Na Obecnom úrade v Častkovciach- v zdravotnom stredisku bude každú stredu o 13.00 hod. ordinovať MUDr. Zuzana Durdíková.

Stretnutie dôchodcov 2015

14.10.2015 00:00

viac vo fotogalérii udalostí...

<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>