Novinky

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko "Detský sen"

7089-Vyzva-na-prekladanie-ponuk-detske-ihrisko.pdf (335183)

00 PROJEKT DI.pdf (377316)
01 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY.pdf (65939)
02 PÔDORYS DETSKÉHO IHRISKA.pdf (4270817)
03 3D POHĽADY.pdf (479959)
Príloha č. 1 kritéria.pdf (62580)
Príloha č. 4 Výkaz výmer.xlsx (11835)
Príloha č.2 Zmluva o dielo.pdf (891310)
Príloha č.3 Použité materiály.pdf (104841)
TL 01.pdf (706683)
TL 02.pdf (186857)
TL 03.pdf (289066)
TL 04.pdf (370102)
TL 05.pdf (387796)
TL 06.pdf (208120)
 

ZÁKAZ FAJČENIA V BYTOVÝCH DOMOCH !!!

Vážení nájomníci,

z dôvodu nedbanlivého uhasenia cigariet dochádza v poslednej dobe v obecných nájomných bytoch k vzniku požiarov. Vedenie obce týmto zakazuje fajčiť v celom objekte bytového domu vrátane balkónov. Vyhradený fajčiarsky priestor je pred vchodom bytového domu.

Vianočný punč starostu obce 2017

Milí spoluobčania, pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov Vás čo najsrdečnejšie pozývame na "Vianočný punč starostu obce", ktorý sa bude podávať v sobotu 16.12.2017 od 15:00 hodiny v priestoroch obecnej tržnice. Príďte si vychutnať pohodovú vianočnú atmosféru, pri ktorej Vám zahrá vianočné koledy od 16:00 hodiny hudobná skupina Borovienka. Pripravený bude pre Vás vianočný punč, varené vínko, čaj, koláčiky, chutný gulášik a vianočná kapustnica. Tešíme sa na Vás !