Novinky

HODY 2019

Oznamujeme, že z technických príčin je začiatok koncertov posunutý o 1 hodinu neskôr.

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu ZaD č.3 ÚPN-O Častkovce

Verejná vyhláška.pdf (348042)

Castkovce_ZaD3_oznamenie o strategickom dokumente (1).pdf (387913)

1_sirsie vztahy.pdf (1421519)
3_komplex_nalozka.pdf (449734)
3_komplex_podklad.pdf (4044610)
3_komplex_sutlac.pdf (4307783)
4_doprava_nalozka.pdf (141688)
4_doprava_podklad.pdf (377715)
4_doprava_sutlac.pdf (452718)
5_elektro_nalozka.pdf (145024)
5_elektro_podklad.pdf (345117)
5_elektro_sutlac.pdf (392654)
6_plynofikácia_sutlac.pdf (392913)
7_vodovod_kanalizacia_nalozka.pdf (138852)
7_vodovod_kanalizacia_podklad.pdf (313121)
7_vodovod_kanalizacia_sutlac.pdf (4323787)
8_krajina_nalozka.pdf (482924)
8_krajina_podklad.pdf (2389612)
8_krajina_sutlac.pdf (2626505)
smerna cast.pdf (866048)
zavazna cast.pdf (872608)
 

Súťaže základnej školy

V školskom roku 2018/2019 sa žiaci základnej školy v Častkovciach zúčastnili matematickej, gramatickej, anglickej a prírodovednej súťaže a nesklamali. Nielenže sa umiestnili na pekných miestach, reprezentovali školu, ale tiež šírili dobré meno školy a obce.

V decembri 2018 sa konala súťaž Ypsilon, v ktorej našu školu reprezentovali:

2. ročník:

Matúš Pohl

3. ročník

Radka Durcová, Dominik Matyáš, Ema Sevaldová, Tobias Srogončík, Alexandra Osuská, Nelly Krchnavá

4. ročník

Dagmar Parčiová

 

V decembri 2018 sa naši žiiaci zapojili do anglickej súťaže, ktorú vyhlásil časopis Hello Kids! a vyhrala Lia Gočová-Benková, získala vecnú cenu postavičku Grincha.

 

V marci sa uskutočnila matematická súťaž KLOKAN, ktorej organizátorom je nezisková organizácia Talentída. Súťaže sa zúčastnili:

1.ročník:

Lorien Majerníková, Viktoria Švecová, Jakub Kosa, Bibiana Čavojská, Ella Miklovičová

2.ročník:

Lia Gočová-Benková, Ema Osuská, Max Sevald, Matúš Pohl

3.ročník:

Ema Sevaldová, Radka Durcová, Alexandra Osuská, Dominik Matyáš

4.ročník:

Simona Blahová, Dagmar Parčiová

Školským šampiónom sa stala Ella Miklovičová /2.ročník/.

Našim žiakom sa darilo i v prírodovednej sfére, o čom svedčí  prírodovedná súťaž LABÁK, kde nás úspešne reprezentovali:

4. ročník: Timea Čavojská, Simona Blahová,

3. ročník: Alexandra Osuská, Nelly Krchnavá, Dominik Matyáš, Tobias Srogončík, Ema Sevaldová, Radka Durcová,

2. ročník: Matúš Pohl.

Materská škola sa zúčastnila súťaže, ktorej vyhlasovateľom bol časopis Včielka pod názvom 150. výročie Včielky. Väčší škôlkari sa zúčastnili súťaže Bupi žabka a prírodovednej súťaže LABÁK, ktorá bola zameraná na 500. výročie Leonarda da Vinciho

Počas celého roka naša škola robila aktivity, ktoré rozvíjali schopnosti a zručnosti žiakov ako napr. v septembri 2018 Deň gramotnosti.